Bilar

Bil är benämningen av ett motorfordon med minst 3 hjul, som inte är en jordbruksmaskin, stridsfordon eller mopedbil. Det finns två huvudtyper av bilar, personbilar och lastbilar eller bussar. Den här sidan riktar in sig på personbilar.

Ordet bil härstammar från grekiskans automobil och latinets móbilis, förkortningen bil användes först år 1902 i den danska tidningen Politiken.
Bilen som och dess tidigaste konstruktion återfinns redan år 1772. Då i form av en självgående artillerivagn som drevs med en ångmotor. Det var först år 1801 den första vagnen för persontrafik konstruerades. En intressant kuriosa angående bilens historia är att den första eldrivna vagnen faktiskt konstruerades 30 år tidigare än den första med en förbränningsmotor liknande de som används idag. Den första bilen med både förbränningsmotor och egen styranordning byggdes först 1874 och kom att kallas just ”den första bilen”.

Fram tills 1913 var bukar både för dyra och underhållskrävande för att kunna konkurrera ut häst och vagn. Men i och med den masstillverkning Henry Ford utvecklade när det gäller modellen T-Ford, blev bilen ett allmänt använt fortskaffningsmedel.

Vill du läsa mer om olika bilar, läs mer i avsnitten nedan;

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka upp